Aktivity v nemocnici

Seminář

Dne 15. května 2018 proběhl v nemocnici odborný seminář na téma Léčba nehojících se ran v Centru pro hojení ran v Městské nemocnici Hořice. - Chronická rána jako celkové onemocnění a nutnost komplexního přístupu - prof. Luboš Sobotka - Centrum pro hojení ran Hořice – MUDr. Petr Adámek - Prezentace vlastních výsledků s léčbou ran za uplynulý rok – st. sestra Lenka Poláková. Semináře se zúčasnilo 14 účastníků. Pro naši nemocnici byl dobrým příslibem do budoucna velký zájem seminář opakovat v pravidelných intervalech.

prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc

Prof. L. Sobotka se stal součástí lékařského týmu naší nemocnice v Hořicích Profesor MUDr. Luboš Sobotka, CSc. se celý svůj dosavadní profesionální život věnoval metabolismu, výživě, regeneraci orgánů a hojení ran. Je jedním se zakladatelů oboru intenzivní metabolické péče. Podílel se na vzniku III. Interní kliniky v Hradci Králové, která je zaměřena na komplexní metabolickou péči a péči o starší nemocné; tuto kliniku během posledních 14 let řídil. Prof. Sobotka je čestným členem 5 zahraničních lékařských společností a 5 let vedl edukační výbor Evropské společnosti klinické výživy a metabolismu. Je autorem mnoha odborných článků a editorem evropské učebnice. Během své práce se profesor Sobotka mimo jiné věnoval regeneraci orgánů, hojení ran a rehabilitaci. Vzhledem k tomu, že se současná medicína zaměřuje na stále starší a více nemocné jedince, považuje právě tyto oblasti medicíny za perspektivní. Jde o to, že k úplnému vyléčení nemocného je kromě vyléčení základní příčiny (operace zlomené končetiny, vyléčení zápalu plic antibiotiky apod.) potřebná následná regenerace organismu a zhojení ran. Zvládnutí těchto úkolů je však může být často náročnější než pouhé odstranění prvotní příčiny. Zatím není v naší republice mnoho pracovišť, která by byla schopna tento úkol zvládnout. V mnoha ohledech jsou oddělení následné pouze zařízeními pro nemocné, kteří nemají možnost se o sebe postarat. Vzhledem k neuspokojivé následné péči v naší republice se vedení nemocnice v Hořicích rozhodlo oslovit prof. Luboše Sobotku o spolupráci. Cílem této spolupráce je postupné vybudování moderního pracoviště zaměřeného na léčbu ran a intenzivní rehabilitaci nemocných. Kromě nesporných pozitivních medicínských důsledků pro nemocné, by to mělo zvýšit prestiž Městské nemocnice v Hořicích a zintenzivnit spolupráci s nemocnicemi zaměřenými na akutní péči a to včetně Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V první etapě se profesor Sobotka zaměřil na péči o nemocné s obtížně léčitelnými ránami. Zavádí do léčby moderní metody, které jsou v rámci naší země prioritní. Následovat bude zintenzivnění metabolické péče, včetně moderních metod podpůrné klinické výživy. V neposlední řadě půjde o intenzivní rehabilitaci. Prof. MUDr Luboš Sobotka, CSc. je přesvědčen o tom, že se mu společně s týmem lékařů a sester a s pomocí vedení nemocnice podaří během několika let vybudovat moderní pracoviště následné péče, které bude vyhledávaným pracovištěm po lékaře a nemocné v nejen v našem regionu.

Sestry v akci 2017

Před 20ti lety předsedkyně svazu diabetiků paní Ladislava Tolárková zorganizovala první měření glykemie pro veřejnost. V době, kdy glukometr (měří hladinu cukru v krvi) byl vzácný přístroj, to byl velmi záslužný čin. Tehdy v roce 1998 se zapojily zdravotní sestry Ivana Matoušková a Alena Svobodová a v prostorách Městského muzea byly u počátku bezplatné preventivní akce pro veřejnost, která probíhala pod názvem Nečekejte na doktora. V průběhu let se rozšířilo měření ještě o další rizikové faktory ( BMI, cholesterol). V průběhu let byli partnery akce různé firmy nejen z Hořic. Dopoledne v sobotu 7. října, i přes nepřízeň počasí, přišli zájemci o monitoring rizikových faktorů . Naměřené výsledky konzultovali s přítomnou lékařkou Městské nemocnice Hořice. Partneři akce byli Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Fresenius Kabi, Optika Zuzana Ježková, Lékárna Dr. Max. Největším partnerem je ovšem Město Hořice, které financuje z větší části tuto akci a patří mu opravdové poděkování. V opravdu báječné a usměvavé atmosféře proběhlo sobotní dopoledne. Spokojeni byli všichni. Soňa Kerelová

Momentky z odhalení busty

Dne 8. září proběhlo slavnostní odhalení busty MUDr. Eugena Levita, zakladatele a prvního primáře naší nemocnice. Odhalení se zúčastnili čelní představitelé města a jako zvláštní host prof. MUDr. Zdeněk Krška, přednosta chirurgické kliniky VFN v Praze. Nejvíce nás těší, že nová část parku skutečně slouží našim pacientům a jejich návštěvám při pobytu v naší nemocnici. Fotografie dále v podrobnostech.

Zahradní besídka MUDr. Eugena Levita

Zahradní besídka MUDr. E. Levita s přístupovými cestami „Místo pro setkávání pacientů s rodinami, místo kde mohou naši pacienti trávit čas mimo lůžko.“ Tímto bych chtěl požádat o pomoc s realizací celého projektu, který máme v plánu dokončit již do konce června letošního roku. Městská nemocnice již vyčlenila ze svého rozpočtu 250.000,--Kč. O chybějící částku zhruba 150.000,--Kč tímto prosíme Vás občany Hořic formou příspěvku na účet darů č.ú. 35-19532541/0100. Předem děkuji Všem, kteří nás podpoří v našem snažení v péči o pacienty. Roman Bečvář, Více .. všechny aktivity ... celá zpráva s fotkami

Nadace ČEZ

Poděkování - Nadace ČEZ věnovala našemu zařízení 180.000,--Kč na nákup nadstandardních lůžek pro intenzivní ošetřovatelskou péči. Nakoupili jsme lůžka se speciálním bočním náklonem pro ošetřování pacientů s nadváhou, se sníženou hybností a se zvýšeným rizikem tvorby dekubitů.

Nová ošetřovatelská lůžka pro LDN

Vyměnili jsme 42 stávajících nemocničních lůžek za nová. Jedná se o speciální elektricky polohovatelná lůžka určená především do segmentu ošetřovatelské péče. Tato lůžka umožní našim pacientům zvýšený komfort při pobytu u nás. Dále pohodlnější polohu v sedě nebo pololeže díky regresivnímu posunu dílů ložné plochy. Tímto jsme dokončili celkovou modernizaci všech 120ti lůžek.

Koncert pro pacienty

Uspořádali jsme koncert pro naše pacienty. Na všech stanicích zahrála slečna Žofie Součková se svými žákyněmi.

Přechod na nového dodavatele léků

Od 1.11. 2016 jsme změnili dodavatele léků do nemocnice. Novým dodavatelem je Královéhradecká lékárna. Od změny dodavatele očekáváme zachování současného systému objednávek a ještě o něco lepší cenu.

naši partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace