prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc

Prof. L. Sobotka se stal součástí lékařského týmu naší nemocnice v Hořicích Profesor MUDr. Luboš Sobotka, CSc. se celý svůj dosavadní profesionální život věnoval metabolismu, výživě, regeneraci orgánů a hojení ran. Je jedním se zakladatelů oboru intenzivní metabolické péče. Podílel se na vzniku III. Interní kliniky v Hradci Králové, která je zaměřena na komplexní metabolickou péči a péči o starší nemocné; tuto kliniku během posledních 14 let řídil. Prof. Sobotka je čestným členem 5 zahraničních lékařských společností a 5 let vedl edukační výbor Evropské společnosti klinické výživy a metabolismu. Je autorem mnoha odborných článků a editorem evropské učebnice. Během své práce se profesor Sobotka mimo jiné věnoval regeneraci orgánů, hojení ran a rehabilitaci. Vzhledem k tomu, že se současná medicína zaměřuje na stále starší a více nemocné jedince, považuje právě tyto oblasti medicíny za perspektivní. Jde o to, že k úplnému vyléčení nemocného je kromě vyléčení základní příčiny (operace zlomené končetiny, vyléčení zápalu plic antibiotiky apod.) potřebná následná regenerace organismu a zhojení ran. Zvládnutí těchto úkolů je však může být často náročnější než pouhé odstranění prvotní příčiny. Zatím není v naší republice mnoho pracovišť, která by byla schopna tento úkol zvládnout. V mnoha ohledech jsou oddělení následné pouze zařízeními pro nemocné, kteří nemají možnost se o sebe postarat. Vzhledem k neuspokojivé následné péči v naší republice se vedení nemocnice v Hořicích rozhodlo oslovit prof. Luboše Sobotku o spolupráci. Cílem této spolupráce je postupné vybudování moderního pracoviště zaměřeného na léčbu ran a intenzivní rehabilitaci nemocných. Kromě nesporných pozitivních medicínských důsledků pro nemocné, by to mělo zvýšit prestiž Městské nemocnice v Hořicích a zintenzivnit spolupráci s nemocnicemi zaměřenými na akutní péči a to včetně Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V první etapě se profesor Sobotka zaměřil na péči o nemocné s obtížně léčitelnými ránami. Zavádí do léčby moderní metody, které jsou v rámci naší země prioritní. Následovat bude zintenzivnění metabolické péče, včetně moderních metod podpůrné klinické výživy. V neposlední řadě půjde o intenzivní rehabilitaci. Prof. MUDr Luboš Sobotka, CSc. je přesvědčen o tom, že se mu společně s týmem lékařů a sester a s pomocí vedení nemocnice podaří během několika let vybudovat moderní pracoviště následné péče, které bude vyhledávaným pracovištěm po lékaře a nemocné v nejen v našem regionu.

naši partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace